top of page
  • Productivity Leap

Yhtiökokouskutsu 12.04.2021

Productivity Leap Oy 12.04.2021 3/2021

Länsikatu 15

80110 Joensuu

Aika ja paikka: 12.04.2020 klo. 16.00 – 18.00, Länsikatu 15, 80110 Joensuu


Productivity Leap Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 12.4.2021 klo 16 alkaen osoitteessa Länsikatu 15, 80110 Joensuu.

Yhtiökokouksessa ei tarjoilla mitään, eikä jaeta mitään kokousasiakirjojen lisäksi. Yhtiökokous ja kaikki esitykset, mukaan lukien toimitusjohtajan katsaus, pidetään mahdollisimman lyhyinä ja minimivaatimukset täyttävinä. Yhtiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 21.3.2021, että yhtiökokoukseen saa osallistua tietoliikenneyhteyden välityksellä. Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan voimakkaasti osallistumaan yhtiökokoukseen etäyhteyden kautta. Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan toivotaan ilmoittautuvan yhtiökokoukseen ja ilmaisevan ilmoittautumisensa yhteydessä, osallistuuko yhtiökokoukseen etäyhteyden kautta vai aikooko tulla kokouspaikalle. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen pyydetään viimeistään 5.4. klo 16 Jari Pekkaselle (jari.pekkanen@productivityleap.com).


Etäosallistuminen toteutetaan siten, että etäyhteyden kautta osallistuviksi ilmoittautuneille osakkeenomistajille toimitetaan ennen kokousta ohjeet ja linkki, jonka kautta kokoukseen pääsee osallistumaan käyttämällä internetyhteyttä ja selainohjelmalla varustettua tietokonetta, jossa on mikrofoni ja kaiutin. Etäosallistuminen toteutetaan Googlen Meet Me -ohjelmaa hyödyntäen (etäosallistujalla ei tarvitse olla ohjelmaa asennettuna; se toimii internetselaimella). Etänä kokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien äänivallan käyttö toteutetaan siten, että osakkeenomistaja suullisesti ilmaisee äänestyskantansa mahdollisissa äänestyksissä. Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä päätösehdotukset ovat tämän yhtiökokouskutsun liitteenä ja ne toimitetaan erikseen osakkeiden omistajille.


Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen


2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtiöjärjestyksen 11 § mukaan Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.


Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä

kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.


3. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


4. Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.


5. Tilinpäätöksen vahvistaminen


6. Taseen osoittaman voiton käsittely

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat tilikauden aikana Kari Natunen, Jari Pekkanen ja Jukka Tarkiainen sekä toimitusjohtajana Kari Natunen.


8. Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä

Yhtiöjärjestyksen 6 § mukaan Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään yksi (1) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja ainakin yksi (1) varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme (3) jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksivuotinen ja päättyy valintaa lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan valinnasta päättää yhtiökokous.


9. Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot


10. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen


11. Tilintarkastajan valinta


12. Muut asiat


13. Kokouksen päättäminen


HALLITUS


Lisätietoja: Jari Pekkanen, 040-836 9964, jari.pekkanen@productivityleap.com

0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page