top of page
  • Productivity Leap

Kutsu yhtiökokoukseen 23.06.2021

Productivity Leap Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Aika 23.06.2021 klo 15.00 - 15.30

Paikka Länsikatu 15, Joensuu ja etäyhteydet

Ilmoittautuminen Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 14.6.2021 klo 18.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 1. puhelimitse numeroon 0408369964 2. sähköpostitse osoitteeseen jari.pekkanen@producitivityleap.com Myös mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Etäosallistuminen Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua kokoukseen myös etäyhteydellä. Etäyhteyden linkki lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille 15.6.2021.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

  1. Kokouksen avaaminen

  2. Kokouksen järjestäytyminen

  3. Ääniluettelon vahvistaminen

  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5. Työjärjestyksen hyväksyminen

  6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen: Yhtiökokouksen kutsukäytäntö ehdotetaan poistettavaksi yhtiöjärjestyksestä. Tällöin kutsukäytäntö muuttuu suoraan osakeyhtiölain mukaan tapahtuvaksi.

  7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta ja optio-oikeuksiin liittyvistä osakeanneista: Päätetään PL_Share 2021_2 osakesäästöohjelmasta käynnistämisestä hallituksen esityksen pohjalta.

  8. Osakesäästöohjelman päätökset jatkossa

  9. Kokouksen päättäminen


Kokousasiakirjat Kokousasiakirjat päätösehdotuksineen ovat 16.06.2021 alkaen osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön toimitiloissa. Asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään viivytyksettä jäljennökset niille osakkeenomistajille, jotka sitä pyytävät. Ystävällisin terveisin Hallitus

0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page