top of page
  • Productivity Leap

Edistyksellisiä teknologioita ohjaamaan akuutin leukemian diagnostiikkaa ja hoitoa


Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HUS) Syöpäkeskuksen ylilääkäri ja yksilöllisen syövänhoidon professori Kimmo Porkka työryhmineen ovat saaneet merkittäviä tuloksia hyödyntäessään edistyksellisiä teknologioita ohjaamaan akuutin leukemian diagnostiikkaa ja hoitoa.


Productivity Leap on ollut mukana toteuttamassa Akuutti leukemia -tutkimusyhteistyöhanketta, jossa käytettiin edistyksellisiä teknologioita syöpäpotilaiden hoitoon liittyvän valtavan tietomäärän hallinnassa. Hankkeessa olivat mukana myös Tietoevryn ja muita tutkimuskumppaneita ja projekti saatiin menetyksekkäästi päätökseensä vuoden 2022 lopulla.

Projektissa hyödynnettiin tautisolujen profilointia, datan integrointia ja HUSin tietoallasta, mikä on nopeuttanut diagnostiikkaa ja auttanut lääkäreitä syöpäpotilaiden haastavassa hoitotyössä.


Projektissa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että potilastiedot harmonisoidaan kansainvälisen tietomallistandardin OMOP:in (Observational Medical Outcomes Partnership) mukaiseksi. Tämä mahdollistaa skaalauksen ja kaupallistamisen mukanaan tuomia etuja yliopistosairaaloissa niin Suomessa kuin Suomen ulkopuolellakin.


”Olemme todella ylpeitä päästyämme mukaan näin tärkeään ja merkitykselliseen projektiin Kimmo Porkan ohjauksessa. Sertifioituna OMOP SME -kumppanina uskomme, että vastaavanlaiset projektit ja datan hyödyntäminen terveysteknologioiden kehityksessä lisääntyvät huomattavasti tulevaisuudessa. Näin voimme omalta osaltamme nopeuttaa tärkeiden innovaatioiden hyödyntämistä eri toimijoiden keskuudessa.” - Kari Natunen

Lue koko artikkeli: https://www.cleverhealth.fi/fi/uutiset/akuutin-leukemian-hoitoon-keskittyvassa-projektissa-optimoidaan-menestyksekkaasti-syopadiagnostiikkaa-ja-hoidon-automatisointia

0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page