Tutustu tiimiimme

Productivity Leap_10x15_200220_006.jpg

Jari Pekkanen

Kokenut projektipäällikkö ja tiedolla johtamisen asiantuntija, jolla on pitkä kokemus sekä julkishallinnon että yksityissektorin asiakkaista. Jarilla on lisensiaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteestä sekä maisterin tutkinto laskentatoimesta. Näiden lisäksi hänellä on yli 25 vuoden käytännön kokemus laajojen asiakaskohtaisten operatiivisten ja tiedolla johtamisen ratkaisujen kehittämisestä projektipäällikön, määrittelijän ja suunnittelijan näkökulmasta. Tiedolla johtamisen ratkaisut sisältävät osa-alueet koneoppimisesta, Big Datasta, tietovarastoista, raportointiratkaisuista, kustannuslaskentajärjestelmistä sekä johtamisen

ratkaisuista (CPM). 

Edellisessä roolissaan Jari vastasi julkishallintoon (valtio, terveydenhuolto, kunnat) tehtävistä asiakaskohtaisista BI/DW ratkaisuista. Hänellä on kokemusta BI-strategioiden ja hallintamallien konsultoinnista sekä finanssisektorille että kuntahallintoon. Hän toimi mm. VM:n rahoittamassa SOTE-tiedolla johtamisen käsikirjan laadinnassa teknisen osuuden konsulttina. 

Tietojohtamisen asiantuntija ja projektipäällikkö

Kuva1.png

Teemu Pekkanen

TeemuPekkanen-4859.jpg
Kuva1.png

Koneoppimisen asiantuntija

Teemu opiskelee tietotekniikkaa Tampereen (teknillisessä) yliopistossa. Hän on keskittynyt koneoppimiseen sekä sitä tukeviin ja hyödyntäviin teknologioihin. Hänellä on vahva kokemus koneoppimisessa tarvittavista Open Source ohjelmistoista, kuten Tensorflow, Keras, PyTorch, Scikit-learn yms. sekä erilaisista neuroverkoista. 

Productivity-3web.jpg

Pekka Stigell

Kuva1.png

Tietovarastoasiantuntija

Pekka on monessa liemessä marinoitu tietovarastoasiantuntija, jolla on 15 vuoden kokemus tietovarastojen suunnittelusta ja rakentamisesta.  Hänellä on myös paljon kokemusta raportointiratkaisuista, joka edesauttaa tiedolla johtamisen kokonaisuuksien ymmärtämistä.

Viime aikoina Pekka on toiminut lähinnä DataVault -mallintajana ja ELT/ETL -kehittäjänä ja hänen tavoitteena on toteuttaa mahdollisimman pitkäikäisiä, automaatioon ja hyvään arkkitehtuuriin pohjautuvia tietovarastoratkaisuja.

Productivity-14web.jpg

Teemu Laakkonen

Kuva1.png

Full Stack Developer

Teemu on työskennellyt lähes koko työuransa Ruokaviraston ja sitä edeltäneen Mitpan projekteissa kehittäjänä. Hän on toiminut vastaavana kehittäjänä useissa eri projekteissa toimien niin määrittelyryhmässä, kuin myös toteutuksessa.

Vahvuuksina Teemulla on nopea substanssin omaksuminen myös uusilta, aiemmin tuntemattomilta osa-alueilta ja kyky toimia yhdistävänä tekijänä määrittelyiden sekä toteutuksen välissä. 

Logo_Outline_Graphic.png

Miia Sorsa

Kuva1.png

Integraatioasiantuntija

Kokenut tekninen konsultti, jolla on laaja osaaminen erilaisista integraatioalustoista sekä teknologioista, kuten tietovarastointi, Big Data ja Java. Miia on työskennellyt monissa eri projekteissa toimien mm.  sovelluskehittäjänä, määrittelijänä, teknisenä projektipäällikkönä, integraatioasiantuntijana ja data-arkkitehtina. 

 

Miia on tehnyt monipuolisesti töitä erilaisten substanssialojen sekä teknisten ratkaisujen parissa. 

Productivity-6web.jpg

Henna Lasarov

Kuva1.png

Ohjelmistokehittäjä

Henna toimii ohjelmistokehittäjänä sekä testaajana projekteissa. Hänellä on tuntemusta manuaali- ja automaatiotestauksessa hyödynnettävistä työkaluista. Testauksessa erityisosaamisena Hennalla on Robot Framework. Henna on myös sertifioitu OutSystems mobile developer. 

 

Aikaisempaa työkokemusta on kertynyt mm. asiakaspalvelusta, koulutustehtävistä ja Hennalla on myös laajaa pedagogista osaamista. 

Productivity Leap_10x15_200220_009.jpg

Kari Natunen

Kuva1.png

Toimitusjohtaja, Tietojohtamisen asiantuntija ja projektipäällikkö

Kokenut IT-johtaja, jolla on kansainvälistä johtajakokemusta, osaamista liiketoiminnan kasvattamisesta ja uusien palvelujen kehittämisestä tulosvastuullisessa roolissa. Kari osaa luoda asiakkaisiin, työntekijöihin ja kumppaneihin hyvät ja luottamukselliset suhteet, sekä pystyy johtamaan tiimit tuloksiin. Hän on toiminut myös laajojen IT-hankkeiden ja -toimitusten vetäjä ja konsultoinut asiakkaita arkkitehtuurin, prosessien ja tietomallien alueilla. 

Edellisessä roolissaan Kari toimi maakuntayksikön johtajana vice president consulting services -roolissa. Hänen vastuullaan oli maakuntien, palvelukeskusten ja in-house-yhtiöiden palvelut sekä paikalliset ja globaalit kumppaniverkostostot tälle asiakaskunnalle. Yksikössä työskenteli 60 ammattilaista. Yksikköön oli keskitetty palvelutarjontaa erityisesti tiedolla johtamisen, laskutusratkaisujen, pelastus- ja palotoimen sekä tuoteratkaisujen raportoinnin osalta. Kari vastasi terveydenhuollon ja kuntatoimialan raportointi-, analytiikka- ja Big Data-ratkaisuista. 

twittericon.png
Productivity Leap_10x15_200220_010.jpg

Marja Valkonen

Kuva1.png

Projektihallinnan ja ketterän kehityksen asiantuntija

Kokenut projektihallinnan ja ketterän kehityksen (scrum) asiantuntija. Marjalla on kyky hallita sekä pieniä, nopeasti ja kevyesti läpi vietäviä projekteja että laajoja kokonaisuuksia. 

Marja on BI -osaaja, jolla on hyvä tietämys ja käytännön kokemus projektin johtamisen ja lisäksi myös konsultoinnista eri raportointi- ja visualisointivälineillä toteutetuissa projekteissa myös pilviympäristöissä. 

Productivity Leap_10x15_200220_008.jpg

Paola Åberg

Kuva1.png

Full Stack Developer

Full Stack -sovelluskehittäjä, jolla on usean vuoden työkokemus käyttöliittymä- ja palvelinosien toteutuksesta sekä tietokantasuunnittelusta. Paola on ollut mukana usean eri sovelluksen toteutus- ja jatkokehityshankkeessa, niin vastaavan kehittäjän roolissa kuin osana suurempaa kehitystiimiä.

 

Koulutukseltaan Paola on tietojenkäsittelytieteen FM. Pääaineopintojen lisäksi hän on suorittanut kauppatieteiden, matematiikan ja filosofian sivuaineopintoja.

Lue Paolan haastattelu blogistamme!

Productivity-12web.jpg

Juha Koski

Kuva1.png

Tietovarastoasiantuntija ja projektipäällikkö

Kokenut projektipäällikkö ja tietovarastoasiantuntija, jolla on yli 11 vuoden käytännön kokemus asiakaskohtaisten organisaationlaajuisten tietovarastojen toteutuksista. Juha on toiminut projektipäällikkönä laajoissa tietovarastointihankkeissa. Hän on ollut mukana myös käytännössä eli osallistunut niin määrittelyyn, suunnitteluun kuin toteutukseenkin.

Toteutusprojekteissa Juha on toiminut kaikkien tietovarastoarkkitehtuurin osa-alueiden parissa eli käsitemallinnuksessa, loogisessa mallinnuksessa, tietokantasuunnittelussa, ELT/ETL-suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Lue Juhan haastattelu blogistamme!

Productivity-9web.jpg

Pasi Rikala

Kuva1.png

Tietovarasto- ja raportointiasiantuntija

Kokenut BI -osaaja ja tietovarastoasiantuntija, jolla on yli 20 vuoden kokemus BI ratkaisujen ja tietovarastojen suunnittelusta ja rakentamisesta. Pasi on sertifioitu DataVault 2.0 osaaja. Analytiikkaan liittyvien tehtävien lisäksi hänellä on paljon kokemusta käyttöjärjestelmistä (eri unix variaatiot), palomuureista ja tietoliikenteestä. 

 

Edellisessä roolissaan Pasi on toiminut Cognos -arkkitehtinä sekä DataVault -mallintajana ja toteuttajana. Hän on tarjonnut kollegoilleen tukea sekä teknisissä yksityiskohdissa että yleisemmin parhaiden käytäntöjen löytämisessä. 

Lue Pasin haastattelu blogistamme!

Kuva.PNG

Elina Sarpola

Kuva1.png

Hyvinvoinnin tekoälyratkaisukehittäjä ja ”-tulkki”

Kokenut hyvinvointisektorin analytiikka- ja tekoälyratkaisujen kehittäjä, joka on ollut menestyksekkäästi tukemassa analytiikan ja erityisesti tekoälyn käyttöönottoa organisaatioissa. 

Elina toimii tekoäly"tulkkina" liiketoiminnan ja teknologiatoteutuksen välissä, auttaen tunnistamaan tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet. Tulkkauksen lisäksi vahvuuksina ovat end-to-end analytiikka, tekoälyratkaisukehitys, innovointi, toteuksen koordinointi, toteuttaminen ja tuotannollistuksen ohjaaminen. Kiinnostuksen kohteena on myös tiedolla johtaminen, eli tekoälyratkaisun vaikuttavuuden todentaminen, jatkuva toiminnan kehittäminen.

Tekoälykehityksen lisäksi kokemusta on kertynyt data strategiatyöstä, ekosysteemi- ja alustatalousvisioinnista, uusien tapojen sekä konseptien luomisesta työskentelemiselle, tutkimusyhteistyön edistämisestä ja tekoälyn mahdollisuuksien viestinviejänä toimimisesta useissa alan tilaisuuksissa. 

Lue Elinan haastattelu blogistamme!

PLpic_0169.jpg

Seppo Sutinen

Kuva1.png

Tietovarastoasiantuntija

Seppo on kokenut tietovarastoasiantuntija, jolla on laaja kokemus sekä julkishallinnon, että yksityissektorin asiakkaista. 

Seppo on määritellyt, suunnitellut ja toteuttanut laajojen tietovarastojen tietokantoja ja näihin liittyviä ETL/ELT -prosesseja. Data Vault 2.0 -tietovarastomallinnuksesta hänellä on CDVP2 -sertifiointi. 

Aiemman työhistoriansa ansiosta Sepon on helppo työskennellä ja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa niin asiakas - kuin työyhteisössä. 

Lue Sepon haastattelu blogistamme!

PLpic_0165.jpg

Pauli Rikala

Kuva1.png

Full Stack Developer

Pauli on kokenut IT-alan yleismies ja on toiminut alalla vuodesta 2007. Hänellä on kokemusta useiden julkisen, sekä yksityisen sektorin tietojärjestelmien määrittelystä, suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Hän omaa laajan näkemyksen IT-alan ratkaisumahdollisuuksista ja on kykenevä ratkaisemaan myös vaikeita ja laajoja ongelmakokonaisuuksia. 

Pauli tulee hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja osaa toimia useissa eri rooleissa, auttaen tiimiä saavuttamaan tavoitteet ja ratkaisemaan eteen tulevat ongelmat. 

Lue Paulin haastattelu blogistamme!

Productivity Leap_10x15_200220_003.jpg

Ville Stigell

Kuva1.png

Data Engineer

Ville on kokenut tiedon hyödyntämisen ammattilainen, jolla on yli 10 vuoden kokemus erilaisista raportoinnin ja tietovarastoinnin ratkaisuista. Ville toimii luontevasti asiakasrajapinnassa, hoitaa vaikeatkin asiat ammattimaisesti sekä luo positiivista ilmapiiriä ympäröivään tiimiin. Villen vahvuuksia ovat ongelmanratkaisutaidot sekä pitkäjänteinen työ haastavissa projekteissa. 

Viimeisinä vuosina Ville on toiminut tietovarasto- ja raportointiratkaisujen parissa terveydenhuollossa. Tehtävissä Ville sai paljon kokemusta toimimisesta terveydenhuollon palveluliiketoiminnan parissa ja näki laajasti millaisia tiedon hyödyntämisen tarpeita pienillä ja suurilla sairaaloilla Suomessa ja ulkomailla on.

Lue Villen haastattelu blogistamme!

PLpic_0175.jpg

Jari Takala

Kuva1.png

Full Stack Developer

Jari on työskennellyt Ruokaviraston ja sen edeltäjien (Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseuruvirasto, Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskus) projekteissa jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Hänellä on vankka kokemus sovelluskehityksen kaikista vaiheista. 

Lukuisten sovellusten ylläpito- ja jatkokehitysvaiheissa Jari on toiminut suoraan asiakasrajapinnassa ja noussut asiakkaan luottohenkilöksi. 

Jari on koulutukseltaan tietojenkäsittelytieteen FM. Pääaineopintojen lisäksi hän on suorittanut kauppatieteiden ja matematiikan sivuaineopintoja. 

Lue Jarin haastattelu blogistamme!

PLpic_0173.jpg

Timo Viinikka

Kuva1.png

Tietovarastoasiantuntija ja ohjelmistosuunnittelija

Timo on kokenut tietovarastoasiantuntija sekä ohjelmistosuunnittelija. Hänellä on kokemusta useiden operatiivisten järjestelmien kehitys- ja ylläpitoprojekteista asiakasrajapinnassa. Timo on toiminut operatiivisten järjestelmien määrittelijänä, suunnittelijana, toteuttajan ja kouluttajana. 

Timo on toiminut myös asiantuntijana asiakasrajapinnassa useissa tietovarastoprojekteissa suunnitellen ja toteuttaen tietovarastoratkaisuja sekä tietokannan että tietojen latausten osalta. 

Lue Timon haastattelu blogistamme!

Productivity Leap_10x15_200220_011.jpg

Jaakko Räsänen

Kuva1.png

Full Stack Developer

Jaakko on lyhyessä ajassa ehtinyt kerryttämään kokemusta useista eri työtehtävistä. Hänellä on erityisesti kokemusta Business Intelligencen parissa. Tällä alueella hänellä on eniten kokemusta raportoinnista, datan visualisoinnista ja tietokannoista. 

Muihin työtehtäviin lukeutuvat mm. mobiilisovelluksen kehitys (Full Stack), tietokantojen suunnittelu ja toteutus, järjestelmäintegraatiot, manuaalinen testaaminen sekä verkkosivujen toteuttaminen. 

Jaakolla on myös kokemusta rakennusalasta muutaman vuoden ajalta. 

Lue Jaakon haastattelu blogistamme!

Productivity Leap_10x15_200220_002.jpg

Hannu Kavakka

Kuva1.png

Integraatioasiantuntija, projektipäällikkö ja Scrum Master

Hannu on kokenut integraatioasiantuntija sekä Scrum Master / projektipäällikkö. Viimeisten 14 vuoden aikana Hannu on toiminut monipuolisissa tehtävissä muun muassa lukuisissa Valtiohallinnon SAP PI integraatioprojekteissa.

 

Viimeisimmät tehtävänkuvat ovat liittyneet ETL-määrittelijän, integraatioasiantuntijan, tuotannon Change Managerin sekä teknisen projektipäällikön tehtäviin. Toimialoina tutuimmat ovat valtiohallinto sekä 2016 mukaan tullut pankkisektori.

Lue Hannun haastattelu blogistamme!

Productivity Leap_10x15_200220_001.jpg

Lassi Mäkelä

Kuva1.png

Data Engineer

Lassi on tietojohtamisen diplomi-insinööri, jolla on kokemusta ketterästä ohjelmistokehityksestä ja Business Intelligencestä. Aikaisemmissa työtehtävissään hän on kehittänyt organisaatioiden liiketoimintaa ja prosesseja hyödyntämällä heidän omiin tietojärjestelmiinsä kerääntynyttä dataa ja luomalla helposti hyödynnettäviä raportteja. 

Lassi on opiskellut sivuaineena ohjelmistotuotantoa ja toiminut projektipäällikkönä, kehittäjänä ja testaajana erilaisissa ohjelmistoprojekteissa. 

Lue Lassin haastattelu blogistamme!

 

Ismo Tuononen

Kuva1.png

Tietokanta-asiantuntija

Ismo Tuonosella on yli 30 vuoden kokemus tietokantojen suunnittelusta ja optimoinnista. Työtehtäviin on kuulunut myös erilaisten sovellusten toteuttaminen moniin eri ympäristöihin useilla eri tekniikoilla ja kielillä.

 

Edellisessä roolissaan Ismo vastasi joidenkin tuotteiden tuotekehityksestä, ja useiden tuotteiden tietokantojen suorituskyvyn optimoinnista.

Lue Ismon haastattelu blogistamme!

 

Productivity Leap_20x30_013_210920_014.j
MikkoVaaranmaki-4612.jpg

Mikko Vaaranmäki

Business intelligence -asiantuntija

Mikko Vaaranmäki on jo kokenut BI-asiantuntija sekä lähes valmis tietojohtamisen DI. Hän on työskennellyt laajasti erilaisissa BI- ja tietovarastotekemisen rooleissa erityisesti Microsoftin työkaluja hyödyntäen.

 

Mikolla on myös laaja ja poikkitieteellinen koulutustausta, sisältäen opintoja tietokannoista ja ohjelmoinnista ketterään kehitykseen ja palvelumuotoiluun.

Lue Mikon haastattelu blogistamme!

 

Kuva1.png
Productivity leap_121121_005_edited.jpg

Jarkko Kröger

Business intelligence -asiantuntija

Jarkko on koulutukseltaan filosofian maisteri pääaineenaan tietojenkäsittelytieteet. Hänellä on useiden vuosien kokemus eri toimialojen BI/DW-kehitys ja ylläpitoprojekteista, pitäen näin ollen sisällään tietovarastoinnin ja raportoinnin osa-alueet. Jarkko on toiminut myös projektin hallinnollisissa tehtävissä useamman vuoden ajan. 

Sosiaalisen luonteensa ansioista Jarkko on aidosti innoissaan, kun saa olla tekemisissä erilaisten tiimien ja ihmisten kanssa, ratkoen ongelmia yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 

Lue Jarkon haastattelu blogistamme!

 

Kuva1.png
Productivity leap_121121_003_edited.jpg

Toni Orpana

Business intelligence -asiantuntija

Toni Orpana on tietotekniikan diplomi-insinööri, jolla on laaja-alaista IT-kokemusta johdon raportoinnista, ketterästä projektityöskentelystä, ohjelmistokehityksestä, käyttäjälähtöisestä suunnittelusta, tietovarastoinnista sekä pääsynhallinnasta. Aikaisemmissa työtehtävissään hän on toiminut ohjelmistosuunnittelijana ja -kehittäjänä sekä teknisenä projektipäällikkönä. 

 

Toni on proaktiivinen ongelmanratkaisija, joka on motivoitunut toteuttamaan tarvelähtöisiä, käytännöllisiä ja helppokäyttöisiä ratkaisuja sekä kehittämään organisaatioiden liiketoiminnallisia prosesseja.

Lue Tonin haastattelu blogistamme!

 

Kuva1.png
Productivity leap_070421_001.jpg

Paavo Koivistoinen

Kuva1.png

Data Engineer

Paavo on innokas kehittäjä. Hän opiskelee tällä hetkellä tietojenkäsittelytieteen maisteriksi Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella ja tekee Pro Gradua yhteistyössä Productivity Leapin kanssa. Yliopistossa hän painottaa opiskeluaan syväoppimisen teoriaan, sekä käytännön mallien luomiseen. Hän on nopea oppimaan uutta ja tarttuu uusiin haasteisiin innokkaasti.

Edellisessä roolissaan Paavo toimi terveydenhuollon sovelluksen ohjelmistokehittäjänä ja on kerryttänyt ymmärrystä sosiaali- ja terveydenhuoltoalalta. 

Opiskelujen yhteydessä Paavo on myös perustanut muiden opiskelijoiden kanssa tietojenkäsittelytieteen ainejärjestön Skripti ry:n 2018 ja on toiminut perustamisesta lähtien järjestön puheenjohtajana. Lisäksi hän toimii 2020-2022 Itä-Suomen Ylioppilaskunnan edustajiston jäsenenä. 

Lue Paavon haastattelu blogistamme!

 

Productivity leap_070421_004.jpg

Eero Sormunen

Data Engineer

Eero on IT-uransa alkutaipaleella oleva alan opiskelija. Hänellä on ymmärrystä usealta eri osa-alueelta, kuten ohjelmistokehityksestä, data-analytiikasta ja datan prosessoinnista. Käytännön osaamista on kertynyt erilaisista projekteista ja harjoitustöistä.

 

Eero opiskelee Itä-Suomen yliopistossa tietojenkäsittelytiedettä maisterivaiheessa. Tietojenkäsittelyn lisäksi osaamista on tilastotieteestä ja laskentatoimesta. 

Lue Eeron haastattelu blogistamme!

 

Kuva1.png
Productivity leap_070421_003.jpg

Juho Nykänen

Kuva1.png

Full Stack Developer

Juho on tiedonhaluinen sekä intohimoinen työntekijä ja opiskelija. Hän opiskelee tällä hetkellä tietojenkäsittelyn kandidaatintutkintoa Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella. Sivuaineenaan Juho opiskelee datatiedettä. Opinnoissaan hän tulee panostamaan vahvasti data-analytiikkaan, algoritmiseen ongelmanratkaisuun sekä tekoälyyn. Juho tulee tekemään kandidaatintutkielmansa yhdessä Productivity Leapin kanssa. 

Juholla on työkokemusta logistiikan sektorista. Tätä kautta hän on kerryttänyt tietoaan suuryritysten sisäisestä toiminnasta sekä menetelmistä. 

Juho on myös toimija tietojenkäsittelytieteen ainejärjestössä Skripti Ry.

MatiasEko-4885.jpg

Matias Eko

Kuva1.png

Business Intelligence Expert

Matias on DI-opintojensa loppuvaiheilla oleva tietojohtamisen opiskelija. Tietojohtamisen opintojen lisäksi hänen opintoihinsa on sisältynyt muun muassa informaatioanalytiikkaa sekä tietojärjestelmien johtamista. Opinnoistaan Matiakselle on kertynyt vahva teoreettinen osaaminen, jota hän on motivoitunut hyödyntämään työtehtävissään.

 

Matiaksella on kesätöidensä kautta kokemusta esimerkiksi taloushallinnon ja myynnin tehtävistä, jotka ovat kehittäneet hänen ymmärrystään eri alojen liiketoiminnoista ja niiden kehittämisestä.

Lue Matiaksen haastattelu blogistamme!

Productivity leap_070421_005.jpg

Eemil Turunen

Kuva1.png

Business Intelligence Expert

Eemil on Itä-Suomen yliopistossa maisteriksi opiskeleva tietojenkäsittelytieteen opiskelija. Aktiivisena tiimin jäsenenä hän pyrkii laadukkaisiin tuloksiin samalla edesauttaen myös muita mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman hyviin tuloksiin.

 

Edelleen käynnissä olevien opintojen ansiosta hän on saanut tuoreinta mahdollista koulutusta tietojenkäsittelyn saralta. Eemil ottaa mielellään selvää ja opiskelee uusia tekniikoita datan visualisointiin ja analysointiin alati nopeasti kehittyvässä IT-maailmassa.

Productivity leap_070421_002.jpg

Lauri Kuronen

Kuva1.png

Business Intelligence Expert

Lauri on matematiikan kandidaatti, joka omaa vahvat analyyttiset taidot sekä vahvaa IT -osaamista. Tulevaisuuden suuntana on maisteriopinnot business analytics -maisteriohjelmassa ja erikoistuminen siihen, kuinka soveltaa tekoälyä sekä konenäköä liiketalouden ongelmissa. Hän on opiskellut matematiikan lisäksi myös tietojenkäsittelytiedettä sekä kauppatieteitä. 

Koulussa ja vapaa-ajalla opittujen taitojen lisäksi Lauri omaa aikaisemmassa tehtävässään opitut vahvat viestintätaidot niin yrityksien kuin julkisen sektorin toimijoiden kanssa. 

Productivity leap_070421_006.jpg

Pekka Kinnunen

Kuva1.png

Projektipäällikkö

Pekka on kokenut projektipäällikkö ja liiketoimintapalveluiden kehittäjä. Hänen taustansa liiketoiminta-analytiikon tehtävistä antaa erinomaiset edellytykset ymmärtää toimintaa datan kautta sekä hyvät käytännön taidot datan käsittelyyn. Näitä vahvuuksia hän on menestyksekkäästi hyödyntänyt toiminnan tarpeiden, tunnuslukujen sekä analytiikka-ratkaisujen käyttöliittymien määrittelyssä ja käyttöönotossa. Pekalla on kokemusta niin kansainvälisen konepajateollisuuden toimitus- ja myynti-prosessien tietojohtamisen kehittämisestä kuin myös julkisen sektorin palveluhallinnasta, julkisesta hankinnasta ja dataan perustuvan omaisuudenhallinnan kehittämisestä.

 

Edellisessä roolissaan Pekka toimi yli neljän vuoden ajan analytiikka-asiantuntijana, jossa hän vastasi virastotasoisesta analytiikkakehityksestä. Tänä aikana perustettiin analytiikan pilvialusta, kilpailutettiin ratkaisujen kehittämiseen asiantuntijapalvelusopimus, perustettiin sisäinen asiantuntija-verkosto sekä toteutettiin useita analytiikkaratkaisuja projektien muodossa. Projekteissa Pekan rooliin kuului ennen kaikkea selvittää käyttäjätarpeita, määritellä toimeksianto, priorisoida tehtäväkokonaisuuksia sekä varmistaa, että tavoitteet täyttyvät.

Lue Pekan haastattelu blogistamme!

Productivity leap_121121_007_edited.jpg

Samuel Reittonen

Kuva1.png

Business Intelligence Expert

Samuel on monipuolinen tietotuotteiden ja BI-arkkitehtuurien kehittäjä, jolla on laaja-alaista teknologia- ja menetelmäosaamista liiketoiminta-, tuote-, sovellus- ja palvelukehityksen osa-alueilta.

 

Aikaisemmissa työtehtävissään hän on toiminut liiketoiminnan-, palveluiden- ja digitaalisten tuotteiden muotoilijana, käyttäjälähtöisten raportointiratkaisuiden ja -kehittämismenetelmien kehittäjänä sekä teknologia-arkkitehtina. Koulutukseltaan Samuel on Muotoilija (AMK) ja erikoistunut digitaalisten tuotteiden- ja palveluiden suunnittelemiseen.

 

Hän yhdistää tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti laajaa teknistä asiantuntemustaan ja muotoiluosaamistaan BI-kehittämisen eri osa-alueilla. Kehittäen poikkitieteellisesti ja moniammatillisena yhteistyönä moderneja, saavutettavia, liiketoiminnan- ja loppukäyttäjien tarpeet täyttäviä tietotuotteita sekä -palveluita.

AnnaVirtanen-4428.jpg

Anna Virtanen

Kuva1.png

Data Scientist

Anna Virtanen viimeistelee opintojaan Tampereen yliopistossa sähkötekniikan diplomi-insinööriksi. Hän on suuntautunut opinnoissaan tekoälyyn, koneoppimiseen, matematiikkaan ja datateknologioihin. Lisäksi hänellä on kokemusta terveysteknologioista, ketterästä ohjelmistokehityksestä ja akateemisista työtehtävistä Tampereen yliopistolla. 

 

Anna on iloinen tiimipelaaja, ja hän on innokas soveltamaan opinnoissa kerryttämäänsä tietoa käytännön projekteihin työelämässä. 

henri.jpg

Henri Immonen

Kuva1.png

Automaatio Expert ja Full Stack Developer

Henri on osaava ohjelmistokehittäjä, joka on toiminut kehittäjän roolissa eri aloilla yli puolen vuosikymmenen ajan. Taustaltaan hän on Sähkötekniikan insinööri, joksi hän valmistui Aalto-yliopistosta.

 

Aiemmissa rooleissaan hän on toiminut backend- ja plugin-kehittäjänä lähellä rautaa, ylläpitänyt server power labia, toteuttanut integraatioita asiakasjärjestelmien välillä, toiminut full stack-kehittäjänä, sekä vastannut erilaisten pilveen toteutettujen robottien suunnittelusta, kehittämisestä ja ylläpidosta.

Productivity leap_121121_006_edited.jpg

Kalle Rouvinen

Kuva1.png

Front-End Developer

Kalle on käyttöliittymien suunnitteluun ja toteutukseen erikoistunut sovelluskehittäjä, jolla on kolmen vuoden kokemus työskentelystä sekä mobiili- että web-sovellusten parissa. Hänen intohimonaan on helppokäyttöisten ja responsiivisten käyttöliittymien toteuttaminen.

 

Kallen tekninen osaaminen painottuu moderneihin web-teknologioihin sekä paikkatietoa sisältävien sovellusten toteuttamiseen. Lisäksi häneltä löytyy silmää yksityiskohdille ja näkemystä helppokäyttöisten sekä käyttäjäystävällisten sovellusten toteutukseen.

 

Teknisen osaamisen lisäksi Kalle on aiemmassa roolissaan kerryttänyt toimialaosaamista rakentamisesta ja infrastruktuurin ylläpidosta.

Productivity leap_121121_008_edited.jpg

Niina Pekkanen

Niina opiskelee Tampereen Yliopistossa tietojohtamisen diplomi-insinööriksi. Sivuaineena hänellä on ohjelmistotuotanto. Niinalla on taustaa myös teknis-luonnontieteellisistä opinnoista. 

Opintojen kautta hänelle on kertynyt kokemusta ohjelmoinnista, tietokannoista, sekä tietojohtamisen eri osa-alueista.

Productivity leap_121121_010_edited.jpg

Miska Natunen

Kuva1.png

Miska opiskelee Joensuun Yliopistossa kauppatieteiden kandidaatiksi ja tietojenkäsittelyn maisteriksi. Miskalta löytyy osaamista myös ohjelmistorobotiikasta.

Productivity leap_121121_004_edited.jpg

Jussi Pietikäinen

Kuva1.png

Jussi on kokenut konsultti ja projektipäällikkö. Jussilla on vahva tietovarasto-  ja JEE –osaaminen, joka on karttunut yli 20 vuoden aikana pääsääntöisesti julkisen sektorin hankkeissa.

Jussi on sertifioitu Scrum Master, Data Vault -asiantuntija ja java-ohjelmoija. Koulutukseltaan Jussi on Filosofian maisteri (Tietojenkäsittelytiede).

Viimeiset vuodet Jussi on toiminut konsulttina tietovarastojen parissa.

Projektipäällikkö ja tietovarastoasiantuntija