Tutustu tiimiimme

Jari Pekkanen

Kokenut projektipäällikkö ja tiedolla johtamisen asiantuntija, jolla on pitkä kokemus sekä julkishallinnon että yksityissektorin asiakkaista. Jarilla on lisensiaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteestä sekä maisterin tutkinto laskentatoimesta. Näiden lisäksi hänellä on yli 25 vuoden käytännön kokemus laajojen asiakaskohtaisten operatiivisten ja tiedolla johtamisen ratkaisujen kehittämisestä projektipäällikön, määrittelijän ja suunnittelijan näkökulmasta. Tiedolla johtamisen ratkaisut sisältävät osa-alueet koneoppimisesta, Big Datasta, tietovarastoista, raportointiratkaisuista, kustannuslaskentajärjestelmistä sekä johtamisen

ratkaisuista (CPM). 

Edellisessä roolissaan Jari vastasi julkishallintoon (valtio, terveydenhuolto, kunnat) tehtävistä asiakaskohtaisista BI/DW ratkaisuista. Hänellä on kokemusta BI-strategioiden ja hallintamallien konsultoinnista sekä finanssisektorille että kuntahallintoon. Hän toimi mm. VM:n rahoittamassa SOTE-tiedolla johtamisen käsikirjan laadinnassa teknisen osuuden konsulttina. 

Tietojohtamisen asiantuntija ja projektipäällikkö

Kuva1.png

Teemu Pekkanen

Kuva1.png

Koneoppimisen asiantuntija

Teemu opiskelee tietotekniikkaa Tampereen (teknillisessä) yliopistossa. Hän on keskittynyt koneoppimiseen sekä sitä tukeviin ja hyödyntäviin teknologioihin. Hänellä on vahva kokemus koneoppimisessa tarvittavista Open Source ohjelmistoista, kuten Tensorflow, Keras, PyTorch, Scikit-learn yms. sekä erilaisista neuroverkoista. 

Pekka Stigell

Kuva1.png

Tietovarastoasiantuntija

Pekka on monessa liemessä marinoitu tietovarastoasiantuntija, jolla on 15 vuoden kokemus tietovarastojen suunnittelusta ja rakentamisesta.  Hänellä on myös paljon kokemusta raportointiratkaisuista, joka edesauttaa tiedolla johtamisen kokonaisuuksien ymmärtämistä.

Viime aikoina Pekka on toiminut lähinnä DataVault -mallintajana ja ELT/ETL -kehittäjänä ja hänen tavoitteena on toteuttaa mahdollisimman pitkäikäisiä, automaatioon ja hyvään arkkitehtuuriin pohjautuvia tietovarastoratkaisuja.

Teemu Laakkonen

Kuva1.png

Full Stack Developer

Teemu on työskennellyt lähes koko työuransa Ruokaviraston ja sitä edeltäneen Mitpan projekteissa kehittäjänä. Hän on toiminut vastaavana kehittäjänä useissa eri projekteissa toimien niin määrittelyryhmässä, kuin myös toteutuksessa.

Vahvuuksina Teemulla on nopea substanssin omaksuminen myös uusilta, aiemmin tuntemattomilta osa-alueilta ja kyky toimia yhdistävänä tekijänä määrittelyiden sekä toteutuksen välissä. 

Miia Sorsa

Kuva1.png

Integraatioasiantuntija

Kokenut tekninen konsultti, jolla on laaja osaaminen erilaisista integraatioalustoista sekä teknologioista, kuten tietovarastointi, Big Data ja Java. Miia on työskennellyt monissa eri projekteissa toimien mm.  sovelluskehittäjänä, määrittelijänä, teknisenä projektipäällikkönä, integraatioasiantuntijana ja data-arkkitehtina. 

 

Miia on tehnyt monipuolisesti töitä erilaisten substanssialojen sekä teknisten ratkaisujen parissa. 

Henna Lasarov

Kuva1.png

Testauksen asiantuntija

Projektien testaaja, jolla on tuntemusta manuaali- ja automaatiotestauksessa hyödynnettävistä työkaluista. Erityisosaamisena Hennalla on Robot Framework.

 

Aikaisempaa työkokemusta on kertynyt mm. asiakaspalvelusta, koulutustehtävistä ja Hennalla on myös laajaa pedagogista osaamista. 

Kari Natunen

Kuva1.png

Toimitusjohtaja, Tietojohtamisen asiantuntija ja projektipäällikkö

Kokenut IT-johtaja, jolla on kansainvälistä johtajakokemusta, osaamista liiketoiminnan kasvattamisesta ja uusien palvelujen kehittämisestä tulosvastuullisessa roolissa. Kari osaa luoda asiakkaisiin, työntekijöihin ja kumppaneihin hyvät ja luottamukselliset suhteet, sekä pystyy johtamaan tiimit tuloksiin. Hän on toiminut myös laajojen IT-hankkeiden ja -toimitusten vetäjä ja konsultoinut asiakkaita arkkitehtuurin, prosessien ja tietomallien alueilla. 

Edellisessä roolissaan Kari toimi maakuntayksikön johtajana vice president consulting services -roolissa. Hänen vastuullaan oli maakuntien, palvelukeskusten ja in-house-yhtiöiden palvelut sekä paikalliset ja globaalit kumppaniverkostostot tälle asiakaskunnalle. Yksikössä työskenteli 60 ammattilaista. Yksikköön oli keskitetty palvelutarjontaa erityisesti tiedolla johtamisen, laskutusratkaisujen, pelastus- ja palotoimen sekä tuoteratkaisujen raportoinnin osalta. Kari vastasi terveydenhuollon ja kuntatoimialan raportointi-, analytiikka- ja Big Data-ratkaisuista. 

twittericon.png

Marja Valkonen

Kuva1.png

Projektihallinnan ja ketterän kehityksen asiantuntija

Kokenut projektihallinnan ja ketterän kehityksen (scrum) asiantuntija. Marjalla on kyky hallita sekä pieniä, nopeasti ja kevyesti läpi vietäviä projekteja että laajoja kokonaisuuksia. 

Marja on BI -osaaja, jolla on hyvä tietämys ja käytännön kokemus projektin johtamisen ja lisäksi myös konsultoinnista eri raportointi- ja visualisointivälineillä toteutetuissa projekteissa myös pilviympäristöissä. 

Paola Åberg

Kuva1.png

Full Stack Developer

Full Stack -sovelluskehittäjä, jolla on usean vuoden työkokemus käyttöliittymä- ja palvelinosien toteutuksesta sekä tietokantasuunnittelusta. Paola on ollut mukana usean eri sovelluksen toteutus- ja jatkokehityshankkeessa, niin vastaavan kehittäjän roolissa kuin osana suurempaa kehitystiimiä.

 

Koulutukseltaan Paola on tietojenkäsittelytieteen FM. Pääaineopintojen lisäksi hän on suorittanut kauppatieteiden, matematiikan ja filosofian sivuaineopintoja.

Juha Koski

Kuva1.png

Tietovarastoasiantuntija ja projektipäällikkö

Kokenut projektipäällikkö ja tietovarastoasiantuntija, jolla on yli 11 vuoden käytännön kokemus asiakaskohtaisten organisaationlaajuisten tietovarastojen toteutuksista. Juha on toiminut projektipäällikkönä laajoissa tietovarastointihankkeissa. Hän on ollut mukana myös käytännössä eli osallistunut niin määrittelyyn, suunnitteluun kuin toteutukseenkin.

Toteutusprojekteissa Juha on toiminut kaikkien tietovarastoarkkitehtuurin osa-alueiden parissa eli käsitemallinnuksessa, loogisessa mallinnuksessa, tietokantasuunnittelussa, ELT/ETL-suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Pasi Rikala

Kuva1.png

Tietovarasto- ja raportointiasiantuntija

Kokenut BI -osaaja ja tietovarastoasiantuntija, jolla on yli 20 vuoden kokemus BI ratkaisujen ja tietovarastojen suunnittelusta ja rakentamisesta. Pasi on sertifioitu DataVault 2.0 osaaja. Analytiikkaan liittyvien tehtävien lisäksi hänellä on paljon kokemusta käyttöjärjestelmistä (eri unix variaatiot), palomuureista ja tietoliikenteestä. 

 

Edellisessä roolissaan Pasi on toiminut Cognos -arkkitehtinä sekä DataVault -mallintajana ja toteuttajana. Hän on tarjonnut kollegoilleen tukea sekä teknisissä yksityiskohdissa että yleisemmin parhaiden käytäntöjen löytämisessä. 

Elina Sarpola

Kuva1.png

Hyvinvoinnin tekoälyratkaisukehittäjä ja ”-tulkki”

Kokenut hyvinvointisektorin analytiikka- ja tekoälyratkaisujen kehittäjä, joka on ollut menestyksekkäästi tukemassa analytiikan ja erityisesti tekoälyn käyttöönottoa organisaatioissa. 

Elina toimii tekoäly"tulkkina" liiketoiminnan ja teknologiatoteutuksen välissä, auttaen tunnistamaan tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet. Tulkkauksen lisäksi vahvuuksina ovat end-to-end analytiikka, tekoälyratkaisukehitys, innovointi, toteuksen koordinointi, toteuttaminen ja tuotannollistuksen ohjaaminen. Kiinnostuksen kohteena on myös tiedolla johtaminen, eli tekoälyratkaisun vaikuttavuuden todentaminen, jatkuva toiminnan kehittäminen.

Tekoälykehityksen lisäksi kokemusta on kertynyt data strategiatyöstä, ekosysteemi- ja alustatalousvisioinnista, uusien tapojen sekä konseptien luomisesta työskentelemiselle, tutkimusyhteistyön edistämisestä ja tekoälyn mahdollisuuksien viestinviejänä toimimisesta useissa alan tilaisuuksissa. 

Seppo Sutinen

Kuva1.png

Tietovarastoasiantuntija

Seppo on kokenut tietovarastoasiantuntija, jolla on laaja kokemus sekä julkishallinnon, että yksityissektorin asiakkaista. 

Seppo on määritellyt, suunnitellut ja toteuttanut laajojen tietovarastojen tietokantoja ja näihin liittyviä ETL/ELT -prosesseja. Data Vault 2.0 -tietovarastomallinnuksesta hänellä on CDVP2 -sertifiointi. 

Aiemman työhistoriansa ansiosta Sepon on helppo työskennellä ja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa niin asiakas - kuin työyhteisössä. 

Pauli Rikala

Kuva1.png

Full Stack Developer

Pauli on kokenut IT-alan yleismies ja on toiminut alalla vuodesta 2007. Hänellä on kokemusta useiden julkisen, sekä yksityisen sektorin tietojärjestelmien määrittelystä, suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Hän omaa laajan näkemyksen IT-alan ratkaisumahdollisuuksista ja on kykenevä ratkaisemaan myös vaikeita ja laajoja ongelmakokonaisuuksia. 

Pauli tulee hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja osaa toimia useissa eri rooleissa, auttaen tiimiä saavuttamaan tavoitteet ja ratkaisemaan eteen tulevat ongelmat. 

Ville Stigell

Kuva1.png

Data Engineer

Ville on kokenut tiedon hyödyntämisen ammattilainen, jolla on yli 10 vuoden kokemus erilaisista raportoinnin ja tietovarastoinnin ratkaisuista. Ville toimii luontevasti asiakasrajapinnassa, hoitaa vaikeatkin asiat ammattimaisesti sekä luo positiivista ilmapiiriä ympäröivään tiimiin. Villen vahvuuksia ovat ongelmanratkaisutaidot sekä pitkäjänteinen työ haastavissa projekteissa. 

Viimeisinä vuosina Ville on toiminut tietovarasto- ja raportointiratkaisujen parissa terveydenhuollossa. Tehtävissä Ville sai paljon kokemusta toimimisesta terveydenhuollon palveluliiketoiminnan parissa ja näki laajasti millaisia tiedon hyödyntämisen tarpeita pienillä ja suurilla sairaaloilla Suomessa ja ulkomailla on.

Lue Villen haastattelu blogistamme!

Jari Takala

Kuva1.png

Full Stack Developer

Jari on työskennellyt Ruokaviraston ja sen edeltäjien (Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseuruvirasto, Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskus) projekteissa jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Hänellä on vankka kokemus sovelluskehityksen kaikista vaiheista. 

Lukuisten sovellusten ylläpito- ja jatkokehitysvaiheissa Jari on toiminut suoraan asiakasrajapinnassa ja noussut asiakkaan luottohenkilöksi. 

Jari on koulutukseltaan tietojenkäsittelytieteen FM. Pääaineopintojen lisäksi hän on suorittanut kauppatieteiden ja matematiikan sivuaineopintoja. 

Lue Jarin haastattelu blogistamme!

Timo Viinikka

Kuva1.png

Tietovarastoasiantuntija ja ohjelmistosuunnittelija

Timo on kokenut tietovarastoasiantuntija sekä ohjelmistosuunnittelija. Hänellä on kokemusta useiden operatiivisten järjestelmien kehitys- ja ylläpitoprojekteista asiakasrajapinnassa. Timo on toiminut operatiivisten järjestelmien määrittelijänä, suunnittelijana, toteuttajan ja kouluttajana. 

Timo on toiminut myös asiantuntijana asiakasrajapinnassa useissa tietovarastoprojekteissa suunnitellen ja toteuttaen tietovarastoratkaisuja sekä tietokannan että tietojen latausten osalta. 

Lue Timon haastattelu blogistamme!

Jaakko Räsänen

Kuva1.png

Full Stack Developer

Jaakko on lyhyessä ajassa ehtinyt kerryttämään kokemusta useista eri työtehtävistä. Hänellä on erityisesti kokemusta Business Intelligencen parissa. Tällä alueella hänellä on eniten kokemusta raportoinnista, datan visualisoinnista ja tietokannoista. 

Muihin työtehtäviin lukeutuvat mm. mobiilisovelluksen kehitys (Full Stack), tietokantojen suunnittelu ja toteutus, järjestelmäintegraatiot, manuaalinen testaaminen sekä verkkosivujen toteuttaminen. 

Jaakolla on myös kokemusta rakennusalasta muutaman vuoden ajalta. 

Lue Jaakon haastattelu blogistamme!

Hannu Kavakka

Kuva1.png

Integraatioasiantuntija, projektipäällikkö ja Scrum Master

Hannu on kokenut integraatioasiantuntija sekä Scrum Master / projektipäällikkö. Viimeisten 14 vuoden aikana Hannu on toiminut monipuolisissa tehtävissä muun muassa lukuisissa Valtiohallinnon SAP PI integraatioprojekteissa.

 

Viimeisimmät tehtävänkuvat ovat liittyneet ETL-määrittelijän, integraatioasiantuntijan, tuotannon Change Managerin sekä teknisen projektipäällikön tehtäviin. Toimialoina tutuimmat ovat valtiohallinto sekä 2016 mukaan tullut pankkisektori.

Lue Hannun haastattelu blogistamme!

Lassi Mäkelä

Kuva1.png

Data Engineer

Lassi on tietojohtamisen diplomi-insinööri, jolla on kokemusta ketterästä ohjelmistokehityksestä ja Business Intelligencestä. Aikaisemmissa työtehtävissään hän on kehittänyt organisaatioiden liiketoimintaa ja prosesseja hyödyntämällä heidän omiin tietojärjestelmiinsä kerääntynyttä dataa ja luomalla helposti hyödynnettäviä raportteja. 

Lassi on opiskellut sivuaineena ohjelmistotuotantoa ja toiminut projektipäällikkönä, kehittäjänä ja testaajana erilaisissa ohjelmistoprojekteissa. 

Lue Lassin haastattelu blogistamme!

 

Tero-Matti Kinanen

Kuva1.png

Arkkitehti ja tietojohtamisen konsultti

Tero-Matti Kinanen on kokenut tietojohtamisen ammattilainen. Hän on urallaan toiminut projektipäällikkönä, ICT-johtajana, myynnin, tuotannon ja hankinnan johtajana, tulosyksikön johtajana, toimitusjohtajana, tietojohtamisen konsulttina ja arkkitehtina.

 

Hänellä on erityisen hyvät taidot ymmärtää laajoja kokonaisuuksia, mutta hän hallitsee tietojohtamiseen liittyvän tekemisen mallintamisesta tietokantoihin ja koodaamiseen asti yksityiskohtaisesti.

 

Tero-Matilla on kyky luoda hyvät ja luottamukselliset suhteet kaikkien hankkeissa toimivien henkilöiden kanssa.

Lue Tero-Matin haastattelu blogistamme!

 

Peter Soinu

Kuva1.png

Tietojohtamisen asiantuntija ja projektipäällikkö

Peter Soinu on pitkän linjan IT-ammattilainen. Hänellä on kokemusta niin paikallisesta, kansallisesta kuin globaalistakin toiminnasta.

 

Muutosjohtamisen ja uudistamisen rautainen osaaminen, niin yksiköiden kuin vaativien hankkeidenkin vetämisestä, on luonut vahvan pohjan hoitaa tehtävät tuloksellisesti maaliin, myös haastavissa olosuhteissa.

 

Peter on ulospäinsuuntautunut ja ratkaisukeskeinen yhteistyön korostaja.

Lue Peterin haastattelu blogistamme!

Ismo Tuononen

Kuva1.png

Tietokanta-asiantuntija

Ismo Tuonosella on yli 30 vuoden kokemus tietokantojen suunnittelusta ja optimoinnista. Työtehtäviin on kuulunut myös erilaisten sovellusten toteuttaminen moniin eri ympäristöihin useilla eri tekniikoilla ja kielillä.

 

Edellisessä roolissaan Ismo vastasi joidenkin tuotteiden tuotekehityksestä, ja useiden tuotteiden tietokantojen suorituskyvyn optimoinnista.

Lue Ismon haastattelu blogistamme!

 

© Productivity Leap 2019

Tietosuojakäytäntö

Seuraa meitä
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon
Ota yhteyttä
Logo.png