top of page

Tutustu tiimiimme

Productivity Leap_10x15_200220_006.jpg

Jari Pekkanen

Kokenut projektipäällikkö ja tiedolla johtamisen asiantuntija, jolla on pitkä kokemus sekä julkishallinnon että yksityissektorin asiakkaista. Jarilla on lisensiaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteestä sekä maisterin tutkinto laskentatoimesta. Näiden lisäksi hänellä on yli 25 vuoden käytännön kokemus laajojen asiakaskohtaisten operatiivisten ja tiedolla johtamisen ratkaisujen kehittämisestä projektipäällikön, määrittelijän ja suunnittelijan näkökulmasta. Tiedolla johtamisen ratkaisut sisältävät osa-alueet koneoppimisesta, Big Datasta, tietovarastoista, raportointiratkaisuista, kustannuslaskentajärjestelmistä sekä johtamisen
ratkaisuista (CPM). 

Edellisessä roolissaan Jari vastasi julkishallintoon (valtio, terveydenhuolto, kunnat) tehtävistä asiakaskohtaisista BI/DW ratkaisuista. Hänellä on kokemusta BI-strategioiden ja hallintamallien konsultoinnista sekä finanssisektorille että kuntahallintoon. Hän toimi mm. VM:n rahoittamassa SOTE-tiedolla johtamisen käsikirjan laadinnassa teknisen osuuden konsulttina. 

Tietojohtamisen asiantuntija ja projektipäällikkö

Kuva1.png

Teemu Pekkanen

TeemuPekkanen-4859.jpg
Kuva1.png

Koneoppimisen asiantuntija

Teemu opiskelee tietotekniikkaa Tampereen (teknillisessä) yliopistossa. Hän on keskittynyt koneoppimiseen sekä sitä tukeviin ja hyödyntäviin teknologioihin. Hänellä on vahva kokemus koneoppimisessa tarvittavista Open Source ohjelmistoista, kuten Tensorflow, Keras, PyTorch, Scikit-learn yms. sekä erilaisista neuroverkoista. 

Productivity-14web.jpg

Teemu Laakkonen

Kuva1.png

Full Stack Developer

Teemu on työskennellyt lähes koko työuransa Ruokaviraston ja sitä edeltäneen Mitpan projekteissa kehittäjänä. Hän on toiminut vastaavana kehittäjänä useissa eri projekteissa toimien niin määrittelyryhmässä, kuin myös toteutuksessa.

Vahvuuksina Teemulla on nopea substanssin omaksuminen myös uusilta, aiemmin tuntemattomilta osa-alueilta ja kyky toimia yhdistävänä tekijänä määrittelyiden sekä toteutuksen välissä. 

Logo_Outline_Graphic.png

Miia Sorsa

Kuva1.png

Integraatioasiantuntija

Kokenut tekninen konsultti, jolla on laaja osaaminen erilaisista integraatioalustoista sekä teknologioista, kuten tietovarastointi, Big Data ja Java. Miia on työskennellyt monissa eri projekteissa toimien mm.  sovelluskehittäjänä, määrittelijänä, teknisenä projektipäällikkönä, integraatioasiantuntijana ja data-arkkitehtina. 

 

Miia on tehnyt monipuolisesti töitä erilaisten substanssialojen sekä teknisten ratkaisujen parissa. 

Productivity-6web.jpg

Henna Lasarov

Kuva1.png

Ohjelmistokehittäjä

Henna toimii ohjelmistokehittäjänä sekä testaajana projekteissa. Hänellä on tuntemusta manuaali- ja automaatiotestauksessa hyödynnettävistä työkaluista. Testauksessa erityisosaamisena Hennalla on Robot Framework. Henna on myös sertifioitu OutSystems mobile developer. 

 

Aikaisempaa työkokemusta on kertynyt mm. asiakaspalvelusta, koulutustehtävistä ja Hennalla on myös laajaa pedagogista osaamista. 

Productivity Leap_10x15_200220_009.jpg

Kari Natunen

Kuva1.png

Toimitusjohtaja, Tietojohtamisen asiantuntija ja projektipäällikkö

Kokenut IT-johtaja, jolla on kansainvälistä johtajakokemusta, osaamista liiketoiminnan kasvattamisesta ja uusien palvelujen kehittämisestä tulosvastuullisessa roolissa. Kari osaa luoda asiakkaisiin, työntekijöihin ja kumppaneihin hyvät ja luottamukselliset suhteet, sekä pystyy johtamaan tiimit tuloksiin. Hän on toiminut myös laajojen IT-hankkeiden ja -toimitusten vetäjä ja konsultoinut asiakkaita arkkitehtuurin, prosessien ja tietomallien alueilla. 

Edellisessä roolissaan Kari toimi maakuntayksikön johtajana vice president consulting services -roolissa. Hänen vastuullaan oli maakuntien, palvelukeskusten ja in-house-yhtiöiden palvelut sekä paikalliset ja globaalit kumppaniverkostostot tälle asiakaskunnalle. Yksikössä työskenteli 60 ammattilaista. Yksikköön oli keskitetty palvelutarjontaa erityisesti tiedolla johtamisen, laskutusratkaisujen, pelastus- ja palotoimen sekä tuoteratkaisujen raportoinnin osalta. Kari vastasi terveydenhuollon ja kuntatoimialan raportointi-, analytiikka- ja Big Data-ratkaisuista. 

twittericon.png
Productivity Leap_10x15_200220_008.jpg

Paola Åberg

Kuva1.png

Full Stack Developer

Full Stack -sovelluskehittäjä, jolla on usean vuoden työkokemus käyttöliittymä- ja palvelinosien toteutuksesta sekä tietokantasuunnittelusta. Paola on ollut mukana usean eri sovelluksen toteutus- ja jatkokehityshankkeessa, niin vastaavan kehittäjän roolissa kuin osana suurempaa kehitystiimiä.

 

Koulutukseltaan Paola on tietojenkäsittelytieteen FM. Pääaineopintojen lisäksi hän on suorittanut kauppatieteiden, matematiikan ja filosofian sivuaineopintoja.

Lue Paolan haastattelu blogistamme!

Productivity-9web.jpg

Pasi Rikala

Kuva1.png

Tietovarasto- ja raportointiasiantuntija

Kokenut BI -osaaja ja tietovarastoasiantuntija, jolla on yli 20 vuoden kokemus BI ratkaisujen ja tietovarastojen suunnittelusta ja rakentamisesta. Pasi on sertifioitu DataVault 2.0 osaaja. Analytiikkaan liittyvien tehtävien lisäksi hänellä on paljon kokemusta käyttöjärjestelmistä (eri unix variaatiot), palomuureista ja tietoliikenteestä. 

 

Edellisessä roolissaan Pasi on toiminut Cognos -arkkitehtinä sekä DataVault -mallintajana ja toteuttajana. Hän on tarjonnut kollegoilleen tukea sekä teknisissä yksityiskohdissa että yleisemmin parhaiden käytäntöjen löytämisessä. 

Lue Pasin haastattelu blogistamme!

Kuva.PNG

Elina Sarpola

Kuva1.png

Hyvinvoinnin tekoälyratkaisukehittäjä ja ”-tulkki”

Kokenut hyvinvointisektorin analytiikka- ja tekoälyratkaisujen kehittäjä, joka on ollut menestyksekkäästi tukemassa analytiikan ja erityisesti tekoälyn käyttöönottoa organisaatioissa. 

Elina toimii tekoäly"tulkkina" liiketoiminnan ja teknologiatoteutuksen välissä, auttaen tunnistamaan tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet. Tulkkauksen lisäksi vahvuuksina ovat end-to-end analytiikka, tekoälyratkaisukehitys, innovointi, toteuksen koordinointi, toteuttaminen ja tuotannollistuksen ohjaaminen. Kiinnostuksen kohteena on myös tiedolla johtaminen, eli tekoälyratkaisun vaikuttavuuden todentaminen, jatkuva toiminnan kehittäminen.

Tekoälykehityksen lisäksi kokemusta on kertynyt data strategiatyöstä, ekosysteemi- ja alustatalousvisioinnista, uusien tapojen sekä konseptien luomisesta työskentelemiselle, tutkimusyhteistyön edistämisestä ja tekoälyn mahdollisuuksien viestinviejänä toimimisesta useissa alan tilaisuuksissa. 

Lue Elinan haastattelu blogistamme!

PLpic_0169.jpg

Seppo Sutinen

Kuva1.png

Tietovarastoasiantuntija

Seppo on kokenut tietovarastoasiantuntija, jolla on laaja kokemus sekä julkishallinnon, että yksityissektorin asiakkaista. 

Seppo on määritellyt, suunnitellut ja toteuttanut laajojen tietovarastojen tietokantoja ja näihin liittyviä ETL/ELT -prosesseja. Data Vault 2.0 -tietovarastomallinnuksesta hänellä on CDVP2 -sertifiointi. 

Aiemman työhistoriansa ansiosta Sepon on helppo työskennellä ja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa niin asiakas - kuin työyhteisössä. 

Lue Sepon haastattelu blogistamme!

PLpic_0165.jpg

Pauli Rikala

Kuva1.png

Full Stack Developer

Pauli on kokenut IT-alan yleismies ja on toiminut alalla vuodesta 2007. Hänellä on kokemusta useiden julkisen, sekä yksityisen sektorin tietojärjestelmien määrittelystä, suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Hän omaa laajan näkemyksen IT-alan ratkaisumahdollisuuksista ja on kykenevä ratkaisemaan myös vaikeita ja laajoja ongelmakokonaisuuksia. 

Pauli tulee hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja osaa toimia useissa eri rooleissa, auttaen tiimiä saavuttamaan tavoitteet ja ratkaisemaan eteen tulevat ongelmat. 

Lue Paulin haastattelu blogistamme!

PLpic_0175.jpg

Jari Takala

Kuva1.png

Full Stack Developer

Jari on työskennellyt Ruokaviraston ja sen edeltäjien (Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseuruvirasto, Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskus) projekteissa jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Hänellä on vankka kokemus sovelluskehityksen kaikista vaiheista. 

Lukuisten sovellusten ylläpito- ja jatkokehitysvaiheissa Jari on toiminut suoraan asiakasrajapinnassa ja noussut asiakkaan luottohenkilöksi. 

Jari on koulutukseltaan tietojenkäsittelytieteen FM. Pääaineopintojen lisäksi hän on suorittanut kauppatieteiden ja matematiikan sivuaineopintoja. 

Lue Jarin haastattelu blogistamme!

PLpic_0173.jpg

Timo Viinikka

Kuva1.png

Tietovarastoasiantuntija ja ohjelmistosuunnittelija

Timo on kokenut tietovarastoasiantuntija sekä ohjelmistosuunnittelija. Hänellä on kokemusta useiden operatiivisten järjestelmien kehitys- ja ylläpitoprojekteista asiakasrajapinnassa. Timo on toiminut operatiivisten järjestelmien määrittelijänä, suunnittelijana, toteuttajan ja kouluttajana. 

Timo on toiminut myös asiantuntijana asiakasrajapinnassa useissa tietovarastoprojekteissa suunnitellen ja toteuttaen tietovarastoratkaisuja sekä tietokannan että tietojen latausten osalta. 

Lue Timon haastattelu blogistamme!

Productivity Leap_10x15_200220_011.jpg

Jaakko Räsänen

Kuva1.png

Full Stack Developer

Jaakko on lyhyessä ajassa ehtinyt kerryttämään kokemusta useista eri työtehtävistä. Hänellä on erityisesti kokemusta Business Intelligencen parissa. Tällä alueella hänellä on eniten kokemusta raportoinnista, datan visualisoinnista ja tietokannoista. 

Muihin työtehtäviin lukeutuvat mm. mobiilisovelluksen kehitys (Full Stack), tietokantojen suunnittelu ja toteutus, järjestelmäintegraatiot, manuaalinen testaaminen sekä verkkosivujen toteuttaminen. 

Jaakolla on myös kokemusta rakennusalasta muutaman vuoden ajalta. 

Lue Jaakon haastattelu blogistamme!

Productivity Leap_10x15_200220_002.jpg

Hannu Kavakka

Kuva1.png

Integraatioasiantuntija, projektipäällikkö ja Scrum Master

Hannu on kokenut integraatioasiantuntija sekä Scrum Master / projektipäällikkö. Viimeisten 14 vuoden aikana Hannu on toiminut monipuolisissa tehtävissä muun muassa lukuisissa Valtiohallinnon SAP PI integraatioprojekteissa.

 

Viimeisimmät tehtävänkuvat ovat liittyneet ETL-määrittelijän, integraatioasiantuntijan, tuotannon Change Managerin sekä teknisen projektipäällikön tehtäviin. Toimialoina tutuimmat ovat valtiohallinto sekä 2016 mukaan tullut pankkisektori.

Lue Hannun haastattelu blogistamme!

Ismo Tuononen

Kuva1.png

Tietokanta-asiantuntija

Ismo Tuonosella on yli 30 vuoden kokemus tietokantojen suunnittelusta ja optimoinnista. Työtehtäviin on kuulunut myös erilaisten sovellusten toteuttaminen moniin eri ympäristöihin useilla eri tekniikoilla ja kielillä.

 

Edellisessä roolissaan Ismo vastasi joidenkin tuotteiden tuotekehityksestä, ja useiden tuotteiden tietokantojen suorituskyvyn optimoinnista.

Lue Ismon haastattelu blogistamme!

 

Productivity Leap_20x30_013_210920_014.j
Jarkko_Kröger.jpg

Jarkko Kröger

Business intelligence -asiantuntija

Jarkko on koulutukseltaan filosofian maisteri pääaineenaan tietojenkäsittelytieteet. Hänellä on useiden vuosien kokemus eri toimialojen BI/DW-kehitys ja ylläpitoprojekteista, pitäen näin ollen sisällään tietovarastoinnin ja raportoinnin osa-alueet. Jarkko on toiminut myös projektin hallinnollisissa tehtävissä useamman vuoden ajan. 

Sosiaalisen luonteensa ansioista Jarkko on aidosti innoissaan, kun saa olla tekemisissä erilaisten tiimien ja ihmisten kanssa, ratkoen ongelmia yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 

Lue Jarkon haastattelu blogistamme!

 

Kuva1.png
Productivity leap_070421_004.jpg

Eero Sormunen

Data Engineer

Eero on IT-uransa alkutaipaleella oleva alan opiskelija. Hänellä on ymmärrystä usealta eri osa-alueelta, kuten ohjelmistokehityksestä, data-analytiikasta ja datan prosessoinnista. Käytännön osaamista on kertynyt erilaisista projekteista ja harjoitustöistä.

 

Eero opiskelee Itä-Suomen yliopistossa tietojenkäsittelytiedettä maisterivaiheessa. Tietojenkäsittelyn lisäksi osaamista on tilastotieteestä ja laskentatoimesta. 

Lue Eeron haastattelu blogistamme!

 

Kuva1.png
Productivity leap_070421_003.jpg

Juho Nykänen

Kuva1.png

Full Stack Developer

Juho on ohjelmistokehittäjä, jolla on kokemusta sekä vakiintuneimmista kehitysteknologiosta (Java, Spring, Angular, SQL) ja -projekteista, kuten myös moderneista Low Code -ohjelmistoalustoista ja -menetelmistä.

Koulutukseltaan Juho on tietojenkäsittelytieteen LuK Itä-Suomen yliopistosta. Parhaillaan hän viimeistelee FM-tutkintoaan töiden ohella.

Productivity leap_070421_005.jpg

Eemil Turunen

Kuva1.png

Business Intelligence Expert

Eemil on Itä-Suomen yliopistossa maisteriksi opiskeleva tietojenkäsittelytieteen opiskelija. Aktiivisena tiimin jäsenenä hän pyrkii laadukkaisiin tuloksiin samalla edesauttaen myös muita mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman hyviin tuloksiin.

 

Edelleen käynnissä olevien opintojen ansiosta hän on saanut tuoreinta mahdollista koulutusta tietojenkäsittelyn saralta. Eemil ottaa mielellään selvää ja opiskelee uusia tekniikoita datan visualisointiin ja analysointiin alati nopeasti kehittyvässä IT-maailmassa.

Productivity leap_070421_002.jpg

Lauri Kuronen

Kuva1.png

Business Intelligence Expert

Lauri on matematiikan kandidaatti, joka omaa vahvat analyyttiset taidot sekä vahvaa IT -osaamista. Tulevaisuuden suuntana on maisteriopinnot business analytics -maisteriohjelmassa ja erikoistuminen siihen, kuinka soveltaa tekoälyä sekä konenäköä liiketalouden ongelmissa. Hän on opiskellut matematiikan lisäksi myös tietojenkäsittelytiedettä sekä kauppatieteitä. 

Koulussa ja vapaa-ajalla opittujen taitojen lisäksi Lauri omaa aikaisemmassa tehtävässään opitut vahvat viestintätaidot niin yrityksien kuin julkisen sektorin toimijoiden kanssa. 

Productivity leap_070421_006.jpg

Pekka Kinnunen

Kuva1.png

Projektipäällikkö

Pekka on kokenut projektipäällikkö ja liiketoimintapalveluiden kehittäjä. Hänen taustansa liiketoiminta-analytiikon tehtävistä antaa erinomaiset edellytykset ymmärtää toimintaa datan kautta sekä hyvät käytännön taidot datan käsittelyyn. Näitä vahvuuksia hän on menestyksekkäästi hyödyntänyt toiminnan tarpeiden, tunnuslukujen sekä analytiikka-ratkaisujen käyttöliittymien määrittelyssä ja käyttöönotossa. Pekalla on kokemusta niin kansainvälisen konepajateollisuuden toimitus- ja myynti-prosessien tietojohtamisen kehittämisestä kuin myös julkisen sektorin palveluhallinnasta, julkisesta hankinnasta ja dataan perustuvan omaisuudenhallinnan kehittämisestä.

 

Edellisessä roolissaan Pekka toimi yli neljän vuoden ajan analytiikka-asiantuntijana, jossa hän vastasi virastotasoisesta analytiikkakehityksestä. Tänä aikana perustettiin analytiikan pilvialusta, kilpailutettiin ratkaisujen kehittämiseen asiantuntijapalvelusopimus, perustettiin sisäinen asiantuntija-verkosto sekä toteutettiin useita analytiikkaratkaisuja projektien muodossa. Projekteissa Pekan rooliin kuului ennen kaikkea selvittää käyttäjätarpeita, määritellä toimeksianto, priorisoida tehtäväkokonaisuuksia sekä varmistaa, että tavoitteet täyttyvät.

Lue Pekan haastattelu blogistamme!

AnnaVirtanen-4428.jpg

Anna Virtanen

Kuva1.png

Data Scientist

Anna Virtanen viimeistelee opintojaan Tampereen yliopistossa sähkötekniikan diplomi-insinööriksi. Hän on suuntautunut opinnoissaan tekoälyyn, koneoppimiseen, matematiikkaan ja datateknologioihin. Lisäksi hänellä on kokemusta terveysteknologioista, ketterästä ohjelmistokehityksestä ja akateemisista työtehtävistä Tampereen yliopistolla. 

 

Anna on iloinen tiimipelaaja, ja hän on innokas soveltamaan opinnoissa kerryttämäänsä tietoa käytännön projekteihin työelämässä. 

henri.jpg

Henri Immonen

Kuva1.png

Automaatio Expert ja Full Stack Developer

Henri on osaava ohjelmistokehittäjä, joka on toiminut kehittäjän roolissa eri aloilla yli puolen vuosikymmenen ajan. Taustaltaan hän on Sähkötekniikan insinööri, joksi hän valmistui Aalto-yliopistosta.

 

Aiemmissa rooleissaan hän on toiminut backend- ja plugin-kehittäjänä lähellä rautaa, ylläpitänyt server power labia, toteuttanut integraatioita asiakasjärjestelmien välillä, toiminut full stack-kehittäjänä, sekä vastannut erilaisten pilveen toteutettujen robottien suunnittelusta, kehittämisestä ja ylläpidosta.

Productivity leap_121121_006_edited.jpg

Kalle Rouvinen

Kuva1.png

Front-End Developer

Kalle on käyttöliittymien suunnitteluun ja toteutukseen erikoistunut sovelluskehittäjä, jolla on kolmen vuoden kokemus työskentelystä sekä mobiili- että web-sovellusten parissa. Hänen intohimonaan on helppokäyttöisten ja responsiivisten käyttöliittymien toteuttaminen.

 

Kallen tekninen osaaminen painottuu moderneihin web-teknologioihin sekä paikkatietoa sisältävien sovellusten toteuttamiseen. Lisäksi häneltä löytyy silmää yksityiskohdille ja näkemystä helppokäyttöisten sekä käyttäjäystävällisten sovellusten toteutukseen.

 

Teknisen osaamisen lisäksi Kalle on aiemmassa roolissaan kerryttänyt toimialaosaamista rakentamisesta ja infrastruktuurin ylläpidosta.

Productivity leap_121121_008_edited.jpg

Niina Pekkanen

Niina opiskelee Tampereen Yliopistossa tietojohtamisen diplomi-insinööriksi. Sivuaineena hänellä on ohjelmistotuotanto. Niinalla on myös taustaa myös teknis-luonnontieteellisistä opinnoista. Opintojen kautta hänelle on kertynyt kokemusta ohjelmoinnista, tietokannoista, sekä tietojohtamisen eri osa-alueista.

 

Töiden kautta hänelle on kertynyt kokemusta tietovarastoinnista, raportoinnista, tiedonhallinnasta ja ohjelmoinnista. 

Data Engineer

Productivity leap_121121_010_edited.jpg

Miska Natunen

Kuva1.png

Miska opiskelee Joensuun Yliopistossa kauppatieteiden kandidaatiksi ja tietojenkäsittelyn maisteriksi. Miskalta löytyy osaamista myös ohjelmistorobotiikasta.

Data Engineer

Productivity leap_121121_004_edited.jpg

Jussi Pietikäinen

Kuva1.png

Jussi on kokenut konsultti ja projektipäällikkö. Jussilla on vahva tietovarasto-  ja JEE –osaaminen, joka on karttunut yli 20 vuoden aikana pääsääntöisesti julkisen sektorin hankkeissa.

Jussi on sertifioitu Scrum Master, Data Vault -asiantuntija ja java-ohjelmoija. Koulutukseltaan Jussi on Filosofian maisteri (Tietojenkäsittelytiede).

Viimeiset vuodet Jussi on toiminut konsulttina tietovarastojen parissa.

Projektipäällikkö ja tietovarastoasiantuntija

Productivity leap_121121_002.jpg

Dominik Mäkinen

Kuva1.png

Ohjelmistokehittäjä

Dominik on tietotekniikan DI Aalto-yliopistosta. Hänellä on monivuotinen kokemus relaatiotietokantapohjaisista ETL-prosesseista, Java-ohjelmistojen tekemisestä sekä Transact SQL -ohjelmoinnista.

 

Hän on toiminut perintä- ja luottotietopalvelualalla sisäisten palvelujen sovelluskehittäjänä. Lisäksi hän on perehtynyt Jamstack-pohjaiseen (React + GatsbyJs) nettisivutuotantoon ja toteuttanut nettisivut yritykselle Pedacom Oy. Hän teki diplomityönsä eri koneoppimismallien vertailusta. Luonteeltaan hän on tarkka, analyyttinen ja tunnollinen.

 

IMG_7224.png

Emilia Kalliokoski

Kuva1.png

Data Scientist

Emilia on maisteriopintojaan viimeistelevä tilastotieteen opiskelija, ja erityisenä mielenkiintona hänellä on opinnoissaan ollut tilastollinen data-analytiikka. Opintoja ovat täydentäneet sivuaineet matematiikasta ja tietojenkäsittelytieteistä, ja Emilialla onkin vahva tietopohja eri tilastollisista ja koneoppimisen menetelmistä. Lisäksi hän opiskelee DI-tutkintoa terveysteknologiasta.

 

Emilia on motivoitunut tiimityöskentelijä, joka on innokas oppimaan uutta ja aina valmis tarttumaan uusiin haasteisiin.

 

Productivity leap_121121_009_edited.jpg

Oskari Mäki

Kuva1.png

Data Engineer

Oskari kehittää tietovarasto- ja analytiikkajärjestelmiä senior data insinöörin ja arkkitehdin rooleissa.

 

Hän on Azuressa Microsoft Certified Solutions Expert -sertifioitu ja toiminut pääasiallisesti Azure -projekteissa viime aikoina. AWS pilvipalveluista Oskari omaa aiempaa kehityskokemusta muutaman vuoden takaa.

Productivity leap_121121_001_edited.jpg

Ville Salo

Kuva1.png

Data Engineer

Ville on monitaitoinen ja innokas tekijä. Hän on tällä hetkellä kaksois-maisteritutkinnon opiskelija Itä-Suomen yliopistossa ja Toyohashin teknillisessä yliopistossa, omaten näin vahvan käytännön ja teorian ymmärryksen datan käsittelystä ja analysoinnista, sekä tekoälyratkaisuista. Villen opinnot painottuvat erityisesti syväoppimiseen, sekä datan tulkintaan.

 

Aiempaa työkokemusta Villellä on opintojen aikana suoritetuista harjoitusjaksoista, sekä opintoja edeltävistä turvallisuusalan työtehtävistä.

 

Ville toimii tällä hetkellä myös Itä-Suomen Yliopiston tietojenkäsittelytieteiden ainejärjestön Skripti ry:n hallituksen jäsenenä.

 

9e9f0277-65a5-413f-a1f4-b51fb8d048bc.jpg

Santtu Kujanpää

Kuva1.png

Data Engineer

Santtu on DI-opintojensa loppuvaiheilla oleva tietojohtamisen opiskelija. Tietojohtamisen opintojen lisäksi hänen opintoihinsa on sisältynyt muun muassa ohjelmistotekniikkaa, tietojärjestelmien johtamista sekä tuote- ja prosessitiedon hallintaa. 

 

Opintojen ohella Santulle on kertynyt työkokemusta erilaisissa ohjelmistoprojekteissa toimimisesta sekä ymmärrystä suurempien ohjelmistokokonaisuuksien hahmottamisessa. 

 

Vastaantuleviin haasteisiin Santtu suhtautuu ratkaisukeskeisesti ja pyrkii hyödyntämään koulusta ja työelämästä oppimiaan taitoja. 

 

IMG_0035.JPG

Markus Saloranta

Kuva1.png

Full Stack Developer

Markus Saloranta on tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmasta valmistunut maisteri, jonka pääaineena oli peli- ja vuorovaikutussuunnittelu.

 

Kokemusta on kertynyt opiskelu- ja vapaa-ajan projektien parissa niin työpöytä-, mobiili- ja websovelluksista kuin myös 2D/3D tietokone- ja mobiilipeleistä Unity-pelimoottorin avulla.

 

photo_2022-02-18 09.12.11.jpeg

Juuso Paakkunainen

Kuva1.png

Data Engineer

Juuso Paakkunainen on tietojenkäsittelytieteen kandidaatin tutkintoa viimeistelevä innokas opiskelija. Opinnoissaan Juuso on päässyt kartuttamaan osaamistaan mm. tilastotieteessä, koneoppimisessa, data-analytiikassa ja tietovarastoinnissa. Tulevaisuudessa tarkoitus on jatkaa maisterivaiheen opintoja erikoistuen datatieteeseen.

Juuso on vahva tiimityöskentelijä ja hänellä on aikaisempaa kokemusta asiakaspalvelusta myynnin ja kaupan alalta. Työtehtävien ja opiskelun ohella Juuso pyrkii jatkuvasti kehittämään itseään omien projektien parissa. 

 

Productivity leap_040422_019.jpg

Erika Natunen

Kuva1.png

Erika viimeistelee tieto- ja palvelujohtamisen maisteritutkintoaan Aalto-yliopistossa. Pääaineessa yhdistyvät tietojärjestelmätiede sekä liiketoiminnan analytiikka, joiden lisäksi hän on suorittanut palvelumuotoilun ja UX-suunnittelun sivuainekokonaisuuden. Taustalla Erikalla on kansainvälisen liiketoiminnan kandidaatin tutkinto. 

 

Töiden ohella Erika työstää graduaan yhteistyöprojektina Kelan tietopalvelujen kanssa hyvinvointialueiden tietojohtamiseen liittyen. Aiemmin Erika on työskennellyt projektikoordinaattorina Aalto-yliopiston Information Technology Program -sivuaineohjelmassa sekä sisältömarkkinoinnin parissa. 

 

Erikan vahvuuksia ovat nopea oppiminen ja ymmärrys laajoista kokonaisuuksista. Erika hyödyntää työssään muotoiluajattelun menetelmiä, pyrkii pääsemään ongelmien juurisyiden äärelle ja kehittämään aidosti käyttäjälähtöisiä ratkaisuja.

 

Palvelumuotoilija

Johannes Leppänen

profiili_iso.jpg

Tietovarasto- ja raportointiasiantuntija

Kuva1.png

Johannes on tietovarastoinnin ja raportoinnin ammattilainen vahvalla julkisen sektorin osaamisella. Kokemusta löytyy terveydenhuollon sekä sivistystoimen erilaisista tiedolla johtamisen tehtävistä. 

 

Monipuolisen taustansa vuoksi Johannes kykenee työskentelemään saumattomasti tehtävästä riippuen joko suoraan asiakasrajapinnassa tai taustalla teknisemmässä roolissa. 

 

Johannes on työskennellyt urallaan mm. tietojohtamisen tiimeissä sekä tietopalveluasiantuntijana.

Lue Johanneksen haastattelu blogistamme!

photo_2022-05-30 10.18.57.jpeg

Suvi Julkunen

Suvi Julkunen opiskelee Tampereen yliopistossa diplomi-insinööriksi  kansainvälisessä Science and Engineering -ohjelmassa, pääaineena ohjelmistotuotanto ja sivuaineena signaalinkäsittely ja koneoppiminen.

 

Opintojen myötä kokemusta on kertynyt tietokannoista sekä ohjelmien kehittämisestä ja testaamisesta. 

2022-06-23 20.22.31.jpg

Roope Ilvonen

Ohjelmistokehittäjä

Kuva1.png

Roope Ilvonen on maisteriopintojen loppuvaiheessa oleva tietojenkäsittelytieteiden opiskelija. Sivuaineena hän on opiskellut kauppatieteitä. Roopella on teknistä osaamista eri opintoprojekteista ja työkokemusta verkkosivustojen ja -kauppojen kehityksestä sekä hakukoneoptimoinnista. 

 

Edellisessä roolissaan Roope toimi verkkokehittäjänä alkuun harjoittelijana ja myöhemmin junior kehittäjän roolissa. Tehtävässä kehitettiin verkkokauppoja, matkailun verkkokauppoja sekä verkkosivustoja. Pääasialliset työtehtävät keskittyivät backend kehitykseen, mutta Roope työskenteli myös frontend puolen tehtävissä.

Logo_Outline_Graphic.png

Teppo Pitkänen

Full Stack Developer

Kuva1.png

Teppo on työskennellyt julkisen sektorin luonnonvara-alaan liittyvissä sovelluskehitystehtävissä. Hänellä on kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteestä Itä-Suomen yliopistosta, minkä lisäksi hänellä on agronomin ja diplomi-insinöörin koulutus. 

 

IT-alan lisäksi Tepolla on oman maatilayrityksensä kautta käytännön kokemusta maa- ja metsätaloudesta. Aiempaa kokemusta hänellä on mm. biolämmöntuotannosta sekä traktoriautomaation suunnittelusta. 

photo_2023-02-07 08.39.43.jpeg

Jani Sironen

Full Stack Developer

Kuva1.png

Jani on työskennellyt Ruokaviraston ja sen edeltäjien (Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseuruvirasto, Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskus) projekteissa jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Hänellä on vankka kokemus sovelluskehityksen kaikista vaiheista.

 

Aikaisemmassa roolissaan Jani on toiminut projektipäällikkönä Suomen elinkeinokalatalouden sekä kaupallisen kalastuksen järjestelmissä.

 

​Jani on koulutukseltaan tietojenkäsittelytieteen FM. Pääaineopintojen lisäksi hän on suorittanut yritystaloustieteen sivuaineopintoja. Janilla on myös puutekniikan insinööri(AMK) -tutkinto.

Logo_Outline_Graphic.png

Valtteri Tuominen

Ohjelmistokehittäjä

Kuva1.png

Valtteri Tuominen on 30-vuotias tietojenkäsittelyn tradenomi Tampereelta. Hän on työskennellyt aikaisemmin Junior Cloud Developerin tehtävissä osana, web-ohjelmoijana sekä järjestelmäasiantuntijana.

 

Valtterin aiemmissa työtehtävissä on vaadittu joustavuutta sekä uuden oppimista, ja nämä kuuluvatkin ehdottomasti myös hänen vahvuuksiinsa. Vaikka jokin tehtävässä vaadittu taito puuttuisikin, hänellä riittää motivaatiota opetella tarvittavat taidot. Konkreettisen osaamisen ja itsenäisen työskentelyn taitojen tueksi hän on myös tiimityöskentelijä, ja nauttii myös muiden auttamisesta.

Ville_Miettinen.jpg

Ville Miettinen

 Business Intelligence expert

Kuva1.png

Ville on pian valmistuva tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiopiskelija.  Ville on toiminut IT alalla opetus- ja ohjelmointitehtävissä.  Kauppatieteiden maisterina hänellä on vahva taloudellinen osaaminen.

20230514_160825.jpg

Olli-Pekka Tani

Data Engineer

Kuva1.png

Olli-Pekalla on osaaminen anestesian ja tehohoidon potilastietojärjestelmistä sekä julkisen sektorin HR- ja talousjärjestelmistä. Olli-Pekka on työskennellyt laaja-alaisesti eri kuntien ja kuntayhtymien kanssa teknisen asiantuntijan roolissa tietojärjestelmien käyttöönotto- ja kehitysprojekteissa. Olli-Pekka on myös toiminut L4-tukena anestesian (CHA) ja tehohoidon (CCC) potilastietojärjestelmien vianselvityksissä sekä tuotekehityksessä. Olli-Pekka on työskennellyt tiiviisti myös laadunvarmistuksen parissa.

 

Olli-Pekan vahvuuksia ovat ongelmanratkaisu, nopea oppiminen ja itseohjautuvuus. Viimeisimpänä Olli-Pekka on työskennellyt julkisella sektorilla in-house yhtiössä, jossa on tullut hyvä käsitys palveluiden tuotteistamisesta ja tuottamisesta. Olli-Pekka työskentelee mielellään asiakasrajapinnassa asiantuntijana ja osaa selittää tekniset asiat selkokielellä asiakkaille. 

Logo_Outline_Graphic.png

Jukka Immonen

Projektipäällikkö

Kuva1.png

Jukka Immonen on kokenut IT-johtaja, konsultti ja projektipäällikkö. Hänellä on kokemusta  johtamisesta niin isossa kansainvälisessä, kuin myös pienessä ja ketterässä organisaatiossa. Hänellä on kyky yhdessä tiimin kanssa tuottaa yhdessä sovitut lopputulokset. Jukka on vetänyt varsin laajoja ja kriittisiä IT-projekteja myös  monikulttuurisissa monitoimijaympäristöissä.

 

Edellisissä rooleissaan hän toimi tiiminvetäjänä, projektipäällikkönä, ratkaisuarkkitehtina business development yksikössä ja konsulttina data-alueen tehtävissä. Asiakkuuksia niin julkishallinnosta, telco-sektorilta, finassisektorilta, retail-sektorilta, kuin valmistavasta teollisuudestakin. Voidaan siis katsoa, että hänellä on laaja-alainen kokemus erilaisista organisaatioista ja niiden tarpeista IT-alueella.

photo_2022-10-05 21.31.38.jpeg

Jyri Pulkkinen

Projektipäällikkö

Kuva1.png

Jyri on toiminut useissa rooleissa ICT-yhtiöissä ja hänellä on laaja kokemus IT-sektorilta yli 30 vuoden ajalta. Jyri on ollut esimiestehtävissä yli 25 vuoden ajan mm. tulosyksikön johtajana, tiiminvetäjänä, projektipäällikkönä ja yrittäjänä. Hän on toiminut asiakasrajapinnassa lukuisissa tietojärjestelmäprojekteissa julkishallinnon ja yksityissektorin puollellla. 

Jyrillä on kattava ja laaja tietämys ohjelmistoprojektien menestyksekkäästä läpiviennistä huolehtien samalla asiakastyytyväisyydestä sekä vahvaa kokemusta palveluiden kehittämisestä. 

photo_2022-10-05 21.31.46.jpeg

Mika Kinnunen

Ohjelmistokehittäjä

Kuva1.png

Mika Kinnunen on kokenut ohjelmistokehittäjä, joka on toiminut suunnittelijan, ohjelmoijan, asiantuntijan ja sovellusarkkitehdin työtehtävissä. Työtehtävät ovat sisältäneet laajojen ja haastavien ongelmien ratkaisuja sekä integraatioita eri järjestelmien välillä.

 

Toimialaosaamista on kertynyt erityisesti julkishallinnon puolelta, jossa Mika on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa useita julkishallinnossa käytettyjä tietojärjestelmiä. Lisäksi. toimialaosaamista löytyy mm. Sote-sektorilta (yksityiset palveluntuottajat). Koulutukseltaan Mika on Filosofian Maisteri (Tietojenkäsittelytiede).

Logo_Outline_Graphic.png

Joonas Sormunen

Ohjelmistokehittäjä

Kuva1.png

Joonas Sormunen on toiminut useissa rooleissa pääosin painottuen ICT-alalle. Aiempaa kokemusta hänellä on kouluttajana, lukiokurssin ohjaajana sekä ohjelmistoautomaatioiden ja ohjelmistojen suunnittelijana.

 

Hän osaa toimia asiakkaiden kanssa ja luoda hyvät ja luottamukselliset suhteet heihin. Joonas osaa myös toimia hyvin tiimeissä. Hän on aina valmis oppimaan uusia toimintatapoja ja tekniikoita oli. kysymys sitten kehitystyökalusta tai asiakkaan kohderajapinnasta.

photo_2023-02-07_11-05-39.jpg

Anton Moroz

Software Developer

Kuva1.png

Olen monikielinen ohjelmistokehittäjä Suomesta. Olen suorittanut tietojenkäsittelytieteen maisterin tutkinnon Helsingin yliopistosta.

 

Tavoitteeni on kehittää asiakkaalle arvoa tuottavia ohjelmistoratkaisuja. Innostuin low-coden mahdollisuuksista gradutoimeksiantoni ohella, minkä vuoksi hain Productivity Leapille. Ennen sitä olin työskennellyt pääosin JavaScript/TypeScript -maailmassa.

Pertti_Markkanen-Edit.jpg

Pertti Markkanen

Tiedollajohtamisen asiantuntija

Kuva1.png

Pertti on kokenut ja rohkea sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden kehittäjä. Pertillä on monipuolisesti kokemusta uusien teknologioiden hyödyntämisestä osana sosiaali- ja terveydenhuollon arkea. Esimerkiksi turvapalveluiden (terveydenhuollon kutsu- ja turvajärjestelmät paikannusteknologiaa hyödyntäen, kotihoidon turvapalvelut) kehittäminen, käyttöönotot ja käytön laajentaminen ovat Pertille tuttuja teemoja. 

Koulutukseltaan Pertti on insinööri ja erityisesti tiedolla johtaminen, laadukkaat ja vaikuttavat sote-palvelut sekä kustannustehokkuus ovat teemoja joita hän erittäin mielellään edistää eri näkökulmia hyödyntäen.

photo_2023-04-08 09.02.58.jpeg

Susanna Ritala

Ohjelmistokehittäjä

Kuva1.png

Susanna on on valmistunut Helsingin yliopistolta filosofian maisteriksi 2021 ja hänen pääaineensa oli tietojenkäsittelytiede. Susannalla on kokemusta moderneista frontti -teknologioista ja UX/UI -suunnittelusta.

Erityisesti hän pitää luovista työtehtävistä sekä kauniiden ja käyttäjäystävällisten ohjelmien kehittämisestä. Susannalla on myös graafista design taustaa eli hän on tehnyt kuvituksia (illustrations) edellisissä projekteissa kuin myös vapaa-ajalla

Tuomas 4x3 2048px-2.jpg

Tuomas Ponto

Business Intelligence expert

Kuva1.png

Tuomas omaa asiakaslähtöisen tavan ratkoa asiakkaan haasteita. Hänellä on monipuolinen kokemus datan analysoinnista ja datan hyödyntämisestä johtamisessa ja päätöksen teossa. Tuomaksen  konsultoinnin kokemus on kertynyt yli 15 vuoden aikana eri liiketoiminta-aloilta.

photo_2023-04-08 09.29.34.jpeg

Ellinoora Toivonen

Business Intelligence expert

Kuva1.png

Ellinoora on tietojohtamisen diplomivaiheen opiskelija Tampereen Yliopistosta. Hänellä on pääaineena tiedon ja osaamisen johtaminen sekä sivuaineena informaatioanalytiikka.

 

Ellinooralla on kokemusta erilaisista kehitysprojekteista opinnoissa sekä työelämässä. Hän on kiinnostunut oppimaan lisää tietoperusteisesta arvonluonnista sekä palvelumuotoilun menetelmien käytöstä yritysten ongelmien ratkaisussa.

Toni_Helminen.jpg

Toni Helminen

Fullstack Developer

Kuva1.png

Lisätietoja tulossa pian

photo_2023-04-08 09.50.21.jpeg

Juho Kemppainen

Ohjelmistokehittäjä

Kuva1.png

Juho on melkein valmistunut tietojenkäsittelijätieteiden maisteri. Aikaisemmin Juho on työskennellyt logistiikka-alalla noin viidentoista vuoden ajan, joista yrittäjänä noin kymmenen vuotta.

 

Hän ymmärtää liiketoimintaprosesseja ja kykenee ottamaan ne huomioon omassa työssään. Juho tulee helposti toimeen erilaisten ihmisten kanssa, mikä edesauttaa asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Logo_Outline_Graphic.png

Petri Olin

Business Intelligence expert

Kuva1.png

Lisätietoja tulossa pian

Heidi_Hakala.jpg

Heidi Hakala

Projektipäällikkö

Kuva1.png

Heidi on kokenut ja asiakaslähtöinen projektinhallinnan ja konsultoinnin ammattilainen, jolla on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien tuotekehitys-, hanke- ja johtamistehtävissä.

 

Heidillä on käytännön kokemusta projektien johtamisen lisäksi monipuolisista sote fasilitointi, konseptointi- sekä palvelumuotoilun konsultoinneista.

 

Heidi hahmottaa ja piirtää nopeasti suuret ja monimutkaiset toimintaympäristöt ja prosessit kuviksi ja tunnistaa käyttäjätarpeet ja muuttaa käyttäjätarpeet vaatimusmäärittelyiksi.

photo_2023-04-08 10.15.58.jpeg

Tommi Niinimäki

Business Intelligence expert

Kuva1.png

Tommi on kokenut raportoinnin ja tietovarastoinnin ammattilainen vahvalla julkisen sektorin sekä sosiaali- ja terveysalan osaamisella.

 

Aikaisemmin hän on työskennellyt mm. yliaktuaarina, tiedolla johtamisen projektipäällikkönä sekä tietoanalyytikkona. Lisäksi Tommilla on usean vuoden työkokemus kansainvälisistä tehtävistä Itä-Afrikan alueelta.

 

Koulutukseltaan Tommi on valtiotieteiden maisteri. Lisäksi hän suorittaa tällä hetkellä ohjelmistotuotannon insinööritutkintoa. Monitieteellisen opintotaustan ja monipuolisen työkokemuksen kautta Tommin vahvuuksia ovat ongelmanratkaisu, asiakasrajapinnassa työskentely sekä kyky omaksua uusia työkaluja nopeasti.

Logo_Outline_Graphic.png

Niklas Linnanen

Data Engineer

Kuva1.png

Lisätietoja tulossa pian

Simo_Hamalainen.jpg

Simo Hämäläinen

Data Engineer

Kuva1.png

Lisätietoja tulossa pian

Logo_Outline_Graphic.png

Eetu Jokinen

Data Engineer

Kuva1.png

Lisätietoja tulossa pian

bottom of page